Salubrizarea sectorului la data de 22.05.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

-  prășitul, măturatul trotuarului și evacuarea vegetației din str.Ginta Latină,

- continuarea lucrărilor de salubrizare a trotuarului din str. Podul Înalt spre str. Otovasca.

- salubrizarea parcării auto din str.Ginta Latină.

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo,  str.Ginta Latină (parțial), str.Meșterul Manole, str.Voluntarilor.  

 - salubrizarea mecanizată pe străzile: Alecu Russo, Mircea cel Bătrân, Ginta Latină, Mihai  Sadoveanu, Igor Vieru, Petru Zadnipru, prof. Ion Dumeniuk

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, afânarea solului, plantarea florilor pe bd.Mircea cel Bătrân.

- cositul mecanizat a gazonului str.Alecu Russo și str.Meșterul Manole.

- curățirea crengilor din preajma indicatoarelor rutiere, încărcarea crengilor str. Uzinelor, str.Voluntarilor, str.Otovasca.

- frezarea gardului viu (arbuștilor) din str.Vadul lui Vodă.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!