Salubrizarea sectorului la data de 21.05.2019

La solicitările Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciior municipale au lucrat astăzi cu o autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo (partea stângă),  bd.Mircea cel Bătrân, str.Petru Zadnipru,  str.Igor Vieru.

     De asemenea au salubrizat:

 - stațiile de  așteptare a pasagerilor (68), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25).

 -  salubrizarea, evacuarea crengilor, vegetației de la platourile din str.Budăi nr.2/3, str.Otovasca nr.21, str.Maria Drăgan nr.2/1,14/3, 22, 28/2, 30/2, 32, 34, 36/1-36/2.

 -  evacuarea gunoiului menajer din coșuri de la stațiile de așteptare a transportului urban din străzile: Alecu Russo, Mircea cel Bătrân, Mihail Sadoveanu, Igor Vieru, Petru Zadnipru, Nicolae Milescu Spătarul.

-  prășitul, măturatul, evacuarea vegetației de pe bordură de la bd.Mircea cel Bătrân până la str.Igor Vieru nr.5.

- salubrizarea terenului municipal din bd. Mircea cel  Bătrân,nr.13/1;

-  prășitul, măturatul trotuarului și evacuarea vegetației din str. Ginta Latină spre str. Nicolae Milescu Spătarul, str. Podul Înalt spre str.Otovasca (parțial).

- lichidarea gunoiștei din str.Uzinelor nr.208.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, îndepărtarea lăstarilor de la arbori și arbuști, afânatul florilor din aleea bd.Mircea cel Bătrân.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, încărcarea gunoiului menajer din Parc-pădure Rașcani.

- cositul  mecanizat a gazonului pe str.Alecu Russo, str.Ginta Latina,

str. Meșterul Manole.

- frezatul gardului viu (arbuștii) și afânarea florilor din str.Vadul lui Vodă -

- afânarea solului în florarii din str.Meșterul Manole.

La rândul lor, echipele Î.M. Regia ”EXDRUPO” au continuat noaptea  frezarea asfaltului pe bd.Mircea cel Bătrân și asfaltarea părții carosabile. De asemenea au amenajat în beton asfaltic suprimat bd.Mircea cel Bătrân, de la stația terminus spre str. Nicolae Sulac.

          Vă mulțumim pentru înțelegere!