Salubrizarea sectorului la data de 20.06.2019

La cererea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

-  salubrizarea   stațiilor de  așteptare a pasagerilor (68), trecerile de pietoni, intersecțiile, treptele de acces, evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

-  cositul vegetației, salubrizarea și  evacuarea gunoiului din parcările auto str.Mihail Sadoveanu, prof. Ion Dumeniuk, bd.Mircea cel Bătrân și aleea elevilor (partea de sus).

- evacuarea deșeurilor menajere solide la platourile de acumulare din  str.Vadul lui Vodă, 76, str.Maria Drăgan, 8/1, 14/3, 22/2, 28/2.

- salubrizarea manuală pe str.Uzinelor, str.Vadul lui Vodă.

- salubrizarea mecanizată din străzile Lunca Bâcului, Vadul  lui Vodă, Uzinelor, Maria Drăgan, Voluntarilor.

- curățirea reșourilor din str.Meșterul Manole, str. Uzinelor.

- plombarea pe str.Lunca Bâcului.

- profilarea acostamentului: Chișinău- Tohatin.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, afânarea  florilor, trandafirilor, încărcarea resturilor vegetale din bd.Mircea cel Bătrân.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor din Parcul pădure „Râșcani”.

- cositul mecanizat din str.Nicolae Milescu Spătarul, Varnița, scuarul din str.Ginta Latină.

- cositul manual pe str.Varnița, scuarul din str.Ginta Latină .

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din străzile Alecu Russo,  scuarul DETS Ciocana, Mihai Sadoveanu, Petru Zadnipru.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!