Salubrizarea sectorului la data de 20.05.2019

La solicitarea pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de

pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

 - evacuarea crengilor, vegetației de la platourile din str.Uzinelor nr.138,

str.Ișnovăț nr.2,13, str. Maria Drăgan nr.14/1, 28/2, 30/2, 32, 34, 36/1-36/2.

- salubrizarea terenului municipal din str.Petru Zadnipru nr.3/2.

- salubrizarea manuală str. Uzinelor, str. Otovasca.

- verificarea reșourilor de la canalizației pluviale din sector.

- salubrizarea mecanizată din bd. Mircea cel Bătrân, str. Mihai Sadoveanu, str.Alecu Russo, str.Ginta Latină, str.Petru Zadnipru, str.Igor Vieru, str.Nicolae Milescu Spătarul, str.prof. Ion Dumeniuk, str.Meșterul Manole.

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo (partea stîngă), str.Petru Zadnipru, str.Mihai Sadoveanu, str.Igor Vieru, str.Prof. Ion Dumeniuk.

- salubrizarea terenului, curățarea urnelor,  plantarea florilor, încărcarea și evacuarea gunoiul menajer din pe aleea bd.Mircea cel Bătrân.

- salubrizarea terenului prin încărcarea gunoiului menager din str.Mihai

Sadoveanu.

- cositul mecanizat, salubrizarea terenului din str.Nicolae Milescu Spatarul și

str.Meșterul Manole.

- curățirea urnelor, încărcarea gunoiului din str.Vadul lui Vodă, str.Alecu

Russo.

- salubrizarea terenului,curățirea urnelor, încărcarea gunoiului menager din Parc-pădure Rașcani.

- cosit manual din str.Varnița.

Vă mulțumim pentru înțelegere!