Salubrizarea sectorului la data de 17.06.2019

La cererea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de  așteptare a pasagerilor (86), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- cositul mecanizat și salubrizarea parcărilor publice din bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ginta Latină, str.Igor Vieru (segmentul bd.Mircea cel Bătrîn - str.Mihail Sadoveanu).

- evacuarea vegetației și gunoiului menajer din str.Meșterul Manole. 

- frezarea și asfaltarea părții carosabile din str.Uzinelor și str.Lunca Bîcului.

-  salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturatul aleii, încărcarea gunoiului menajer din bd.Mircea cel Bătrân, str.Vadul lui Vodă, str. Mihail Sadoveanu, str.Alecu Russo și Parc-Pădure Rașcani.

- cositul mecanizat din str.Vadul lui Vodă nr.80,  Vadul lui Vodă, str.Maria Drăgan.

- cosit manual, defrișarea suprafețelor împădurite în scuarul din str.Ginta Latină.

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din bd.Mircea cel Bătrîn (parțial), Alecu Russo (partea dreaptă), str.Nicolae Milescu Spătarul (segmentul str.Igor Vieru – Petru Zadnipru), str. Prof.Ion Dumeniuk.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!