Salubrizarea sectorului la data de 12.07.2019

La cererea pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

-  salubrizarea  stațiilor de așteptare a pasagerilor (85), trecerile de pietoni, intersecțiile, treptele de acces, evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- cositul și evacuarea vegetației de pe terenurile publice din bd.Mircea cel Bătrîn nr.14,16,24,28.

- salubrizarea, cositul manual a terenului municipal din str. V. Varzaru, str.Maria Drăgan.

- instalarea bordurilor pe str.Studenților.

- salubrizarea mecanizată: str.Lunca Băcului, str.Maria Dragan, str.Uzinelor, str.Vadul lui Vodă și str.Voluntarilor.

- salubrizarea terenului din bd.Mircea cel Bătrân, str.Vadul lui Vodă, str.Alecu Russo, str.Mihail Sadoveanu, str. prof.Ion Dumeniuk.

- salubrizarea terenului, evacuarea solului, vegetației, crengilor și gunoiului din Parc-Pădure Rașcani (fâșiile riverane).

- cositul mecanizat din str. Meșterul Manole, str. Vadul lui Vodă, str.

Nicolae Milescu Spătarul.

- plivirea, prășitul și înlăturarea florilor uscate din florăriile bd.Mircea cel Bătrân și Parc-Pădure Râșcani.

- irigarea florilor, trandafirilor, arborilor, arbuștilor  din bd.Mircea cel Bătrân, str.Meșterul Manole și str.Vadul lui Vodă .

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str. Alecu Russo (partea dreaptă), bd.Mircea cel Bătrân (parțial), str. Nicolae Milescu Spătarul (segmentul str. Igor Vieru - Petru Zadnipru), str. Igor Vieru, str. prof. Ion Dumeniuk.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!