Salubrizarea sectorului la data de 12.06.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- cositul mecanizat și manual din str.Meșterul Manole, str.Alecu Russo nr. 57.

- salubrizarea și evacuarea vegetației, gunoiului menajer din str.Meșterul Manole.

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

- frezarea părții carosabile din str.Uzinelor.

- salubrizarea mecanizată: str.Lunca Bîcului, str.Uzinelor, str.Vadul lui Vodă, str. Maria Drăgan, str.Voluntarilor, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ginta Latină, str.Petru Zadnipru, str.Igor Vieru, str.Prof. Ion Dumeniuk,, str.Mihail Sadoveanu.

- amenajarea cu pietriș pe str.Petru Zadnipru și str.Mihail Sadoveanu.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor din str.Meșterul Manole, str.Otovasca, str. Maria Drăgan.

- cosit mecanizat a gazonului din str.Meșterul Manole, str.Vadul lui Vodă,

str. Ginta Latină.

 - cositul manual, afânarea florilor din scuarul Ginta Latină, str.Meșterul Manole.

 - încărcarea și evacuarea vegetație din str.Meșterul Manole, str.Uzinelor, str.Otovasca          .

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo (partea dreaptă), str. Nicolae Milescu Spătarul (segmentul str. Igor  Vieru - Petru Zadnipru), str.Petru  Zadnipru, str. Igor Vieru, str. Mihail Sadoveanu.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!