Salubrizarea sectorului la data de 10.12.2019

                 La solicitarea Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, serviciile municipale împreună cu gestionarii fondului locativ din sector efectuează lucrări de salubrizare și evacuare a frunzișului uscat din curțile blocurilor de locuit, str.Mihail Sadoveanu nr.8/2 și str.Ginta Latină nr.5 A, B.

                 Angajații  Î.M. „Asociația de Gospodărire a spațiilor verzi” muncesc la defrișarea suprafețelor împădurite prin tocarea și evacuarea crengilor din str.Vadul lui Vodă nr.100. Aceste lucrări sunt monitorizate în sector de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.

altele