Salubrizarea sectorului la data de 10.12.2019

                 La solicitarea Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, serviciile municipale împreună cu gestionarii fondului locativ din sector efectuează lucrări de salubrizare și evacuare a frunzișului uscat din curțile blocurilor de locuit, str.Mihail Sadoveanu nr.8/2 și str.Ginta Latină nr.5 A, B.

                 Angajații  Î.M. „Asociația de Gospodărire a spațiilor verzi” muncesc la defrișarea suprafețelor împădurite prin tocarea și evacuarea crengilor din str.Vadul lui Vodă nr.100. Aceste lucrări sunt monitorizate în sector de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic.