Salubrizarea sectorului la data de 10.06.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Mircea cel Bătrîn (parțial), Alecu Russo (partea dreaptă), str.Nicolae Milescu Spătarul (segmentul str.Igor Vieru – Petru Zadnipru), str.Prof.Ion Dumeniuk.

- salubrizarea   stațiilor de  așteptare a pasagerilor (86), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- cositul mecanizat și manual din str. Ginta Latină nr.19 /3.

- salubrizarea cu evacuarea vegetației și gunoiului menajer din bd.Mircea cel Bătrân  nr. 23.                  

- frezarea părții carosabile str.Uzinelor.

- salubrizarea mecanizată: str.Lunca Bîcului, str.Uzinelor, str.Vadul lui Vodă, str.Maria Drăgan, str.Voluntarilor, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ginta Latină, str.Petru Zadnipru, str.Igor Vieru, str.Prof. Ion Dumeniuk, str.Mihail Sadoveanu.

- amenajarea cu pietriș: Petru Zadnipri – Mihail Sadoveanu.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturatul aleii, încărcarea gunoiului menajer din bd.Mircea cel Bătrân, str.Vadul lui Vodă, str.Mihail Sadoveanu, str.Alecu Russo, Parc-Pădure Rașcani

- salubrizarea terenului din str.Varnița, str.Uzinelor

- cositul mecanizat, afânarea florilor din str.Alecu Russo, str.Meșterul Manole.

 Împreună facem și păstrăm sectorul nostru curat și civilizat!