Salubrizarea sectorului la data de 07.06.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (86), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo (parțial), bd.Mircea cel Bătrîn (parțial), str.Igor Vieru.

- salubrizarea parcărilor publice din bd.Mircea cel Bătrîn, str.Petru Zadnipru, Igor Vieru.

- cositul manual și evacuarea vegetației din bd.Mircea cel Bătrîn nr.4/3, 9/1, 11/4, 21 și str.Ciocana.

- salubrizarea mecanizată a stăzilor: Voluntarilor, Sargidava, Meșterul Manole, Nicolae Milescu Spatarul, Otovasca, Maria Drăgan.

- plombarea carosabilului din str.Uzinelor (parțial).

- instalarea bordurilor din str.Mihail Sadoveanu și str.Petru Zadnipru.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, măturatul aleiei, încărcatul gunoiului menajer și cositul mecanizat din bd.Mircea cel Bătrân.

- salubrizarea terenului,  măturatul aleiei, încărcarea gunoiului menajer din str.Mihail Sadoveanu, str.Vadul lui Vodă.

- salubrizarea terenului,  cositul mecanizat din str.Petru Zadnipru, str.Ion Dumeniuk

- salubrizarea terenului din str.Voluntarilor.

- salubrizarea terenului,  afânarea trandafirilor din str.Meșterul Manole.

Împreună facem și păstrăm sectorul nostru curat și civilizat!