Salubrizarea sectorului la data de 06.06.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări: 

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (68), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25). 

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din str.Alecu Russo (parțial), scuarul DETS din str.Alecu Russo nr.57,  str.Mihail Sadoveanu, str.Petru Zadnipru.

- salubrizarea trotuarului pietonal din str.Igor Vieru;

-  cositul manual din bd.Mircea cel Bătrîn nr.9, 10, 11, 13/2, 23, 24, str.Ginta Latină nr.19/3 și str.Ciocana (integral). 

- asfaltarea părții carosabile din str.Uzinelor (parțial). 

- salubrizarea mecanizată  bd.Mircea cel Bătrîn, str.Alecu Russo, str.Ginta Latină, str.Igor Vieru, str.Petru Zadnipru, str.Ion Dumeniuk, str.Mihail Sadoveanu;

- curățarea canalizării pluviale din str.Uzinelor și str.Uzinelor colț str.Vadul lui Vodă;

- instalarea bordurilor din str.Mihail Sadoveanu  – str.Petru Zadnipru.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, afânatul și plantarea florilor din bd.Mircea cel Bătrân.

- cositul manual, mecanizat, afânarea florilor din scuarul Ginta Latina și str.Vadul lui Vodă.

- cositul mecanizat și salubrizarea fâșiei riverana din Parc-Pădure Rașcani.

- afânatul trandafirilor din str.Uzinelor și str.Maria Dragan. 

Împreună facem și păstrăm sectorul nostru curat și civilizat!