Salubrizarea sectorului la data de 04.06.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, echipele serviciilor municipale din sector au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului urban (68), trecerile de pietoni, treptele de acces și platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

- salubrizarea cu autospecială  ”HACO”, pe trotuarele din străzile: Alecu Russo (parțial),  DETS Ciocana, Mihai Sadoveanu, Petru Zadnipru.

- cositul manual a locurilor de uz comun din str.Budești și  str.Podul Înalt.

- cositul vegetației de la platourile de acumulare a deșeurilor Menajere din str.Podul Înalt nr.10, 12/2, 22, str.Repin nr.1, 9.

- salubrizarea manuală din str. Uzinelor.

- salubrizarea mecanizată pe străzile Voluntarilor, Sargidava, Meșterul Manole, Nicolae Milescu Spătarul, Otovasca, Maria Drăgan.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, plantarea florilor din bd.Mircea cel Bătrân.

- salubrizarea terenului, curățirea urnelor, fâșiilor riverane, încărcarea deșeurilor  de construcție, gunoiul, cositul manual (ambrozie) cosit mecanizat din Parcul-pădure „Râșcani”.

- cosit mecanizat,plantat flori din scuarul Vadul lui Vodă.

- cosit mecanizat din str.Nicolae Dimo.

Împreună facem și păstrăm sectorul nostru curat și civilizat!