Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale pe parcursul săptămânii

    Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, zilnic efectuează lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, a terenurilor municipale, cât și activități de salubrizare intensivă a arterelor rutiere și zonelor intracartier.

    Astfel, pe parcursul săptămânii curente au fost îndeplinite lucrări de:

- salubrizare a parcărilor din străzile Alecu Russo, Ginta Latină, Mihail Sadoveanu, bd. Mircea cel Bătrân;

- salubrizare a platourilor din străzile Maria Drăgan, Podul Înalt, Uzinelor, aleilor școlare;

- cosit al vegetației din străzile Vadul lui Vodă,  Uzinelor, Meșterul Manole, Transnistria, Ginta Latină, Petru Zadnipru, Nicolae Milescu-Spătarul, Aleea școlarului, bd. Mircea cel Bătrân;

- organizare a evacuării crengilor și vegetației de pe toate străzile.

         Pe parcursul zilelor s-a intervenit cu două autospeciale „HACO” pe trotuarele din sector.