Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale în perioada 26 - 30 aprilie

    În perioada 26–30 aprilie 2021 Pretura sectorului Ciocana împreună cu echipele serviciilor municipale au desfășurat acțiuni de salubrizare a stațiilor de așteptare a transportului urban de pasageri (86), trecerilor de pietoni, treptelor de acces, platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25).

     De asemenea, au fost salubrizate parcările și platourilor din străzile Ginta Latină, Vadul lui Vodă, Maria Drăgan, Mihail Sadoveanu,  Petru Zadnipru,  prof. Ion Dumeniuc,  bd. Mircea cel Bătrân, aleilor școlare partea de sus și jos a bd. Mircea cel Bătrân, drumul spre com. Bubuieci.

   Au fost lichidate mai multe gunoști din străzile Industrială, Ișnovăț, Otovasca, Vadul lui Vodă, Podul Înalt.

    S-au defrișat suprafețe împădurite și tăiate ramurile cu emondorul în Parc-pădure „Râșcani”, str. Varnița.

    A fost îngrijit gazonul de pe bd. Mircea cel Bătrân, străzile Meșterul Manole, Voluntarilor, Igor Vieru, Parc-pădure „Râșcani”.

   La fel, s-a mobilizat și așternut uniform solul, s-a semănat iarbă pe aleea din bd. Mircea cel Bătrân.

    În conlucrare cu APLP-54/218 s-a organizat evacuarea crengilor atât din străzile centrale din sector, cât și de pe Industrială și Alcedar.

   Împreună cu Regia „Autosalubritate” și Detașamentul de Pompieri și Salvatori Ciocana s-a acționat la amplasarea tomberoanelor  din str. Transnistria. Regia „Exdrupo”, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în conlucrare cu Î.M. Direcția Construcții Capitale, s-au implicat în vederea soluționării problemei canalizării și transmiterea rețelelor de canalizare din străzile Andrei Izbaș, Colonița, Alcedar și Haiducul Bujor la balanța S.A. „Apă-Canal Chișinău”.