Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 31.01.2020

         Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, continuă efectuarea salubrizării pe următoarele străzi:

          - str.Transnistria, continuă curățarea receptoarelor de captare a apelor pluviale și evacuarea manuală a nămolului;

          - str.Vadul lui Vodă, salubrizarea terenului;

          - str.Meșterul Manole, defrișarea, salubrizarea terenurilor și evacuarea crengilor;

          - str.Uzinelor nr.23, continuă salubrizarea terenului.

        Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!