Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 30.01.2020

       Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo” continuă efectuarea salubrizării pe următoarele străzi:

          - str.Transnistria, curățarea receptoarelor de captare a apelor pluviale și evacuarea manuală a nămolului;

          - str.Nicolae Milescu Spătaru nr.23, continuă salubrizarea gazoanelor;

          - str.Varnița, continuă defrișarea terenurilor și evacuarea crengilor;

          - str.Voluntarilor, str.Uzinelor nr.23, continuă salubrizarea terenului.

        Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!