Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 29.01.2020

Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo” continuă efectuarea salubrizării pe următoarele străzi:

          - str.Transnistria, curățarea carosabilului;

          - str.Nicolae Milescu Spătaru nr.23, salubrizarea gazoanelor;

          - str.Varnița, defrișarea terenurilor;

          - str.Voluntarilor, str.Uzinelor nr.23, salubrizarea terenului.

Deasemenea zilnic se salubrizează stațiile de așteptare a transportului urban (86

la număr), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer.