Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 28.11.2019

La solicitarea Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, serviciile municipale din sector efectuează lucrări de salubrizare și evacuare a frunzișului uscat din str. Uzinelor. Angajații Asociației de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și Î.M. „Asociația de Gospodărire a spațiilor verzi” muncesc cu spor la defrișarea arborilor și cositul mecanizat pe str.Voluntarilor.