Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 28.02.2020

       Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (68), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- evacuarea crengilor din str. Nicolae Milescu Spătarul și str. Bucovina;

- salubrizarea terenurilor publice din bd. Mircea cel Bătrân nr.27/1;

- lichidarea situației de avarie din str. Industrială;

- tăierea ramurilor cu emondorul și defrișarea suprafețelor împădurite din str.Industrială.

- s-a intervenit cu autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din bd. Mircea cel Bătrân,

str. Mihail Sadoveanu, str. Alecu Russo și str. Petru Zadnipru.

      Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!