Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 26.02.2020

        Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (68), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- evacuarea crengilor din str. Nicolae Milescu Spătaru colț cu str.Ginta Latină;

- salubrizarea trotuarelor din str. Voluntarilor.

- continuă construcția trotuarului din str. Mihai Sadoveanu (segmentul str.Ginta Latină - str.Mihai Sadoveanu nr.4/1);

- lichidarea situației de avarie din str. Uzinelor nr.201-205 și str.Industrială;

- s-a intervenit cu autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din str. Vadul lui Vodă,

str.Meșterul Manole, str.Ciocana, str. Alecu Russo și str. Ginta Latină.

       Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!