Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 25.03.2020

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana , Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale din sector continuă lucrările de salubrizare. Astăzi, 25.03.2020, s-au efectuat:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu două autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din sector;

- lichidarea microgunoiștelor din bd Mircea cel Bătrân nr. 42-46, str. Uzinelor nr.53 și str. Otovasca nr.21;

- amenajarea trotuarului din str.Mihail Sadoveanu;

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- salubrizarea terenurilor de gunoi ocazițional din bd. Mircea cel Bătrân,

str. Lunca Bîcului, str. Varnița și Pădurea-parc „Râșcani”;

- încărcarea crengilor din str. Meșterul Manole;

- continuă tăierea ramurilor cu emondorul din str. Meșterul Manole.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!