Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 25.02.2020

           Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și Î.M. Regia „Exdrupo”, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

          - salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), trecerile de pietoni,

treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

          - salubrizarea parcărilor publice bd.Mircea cel Bătrân, str.Alecu Russo, str.Mihail Sadoveanu, str.Petru Zadnipru, str.Nicolae Milescu Spătarul, str.Ginta Latină;

          - salubrizarea terenurilor publice, evacuarea crengilor, vegetației  din str.Nicolae Milescu Spătarul colț cu str.Ginta Latină și str.Bucovina;

          - tăierea crengilor cu emondorul, defrișarea suprafețelor împădurite din str.Industrială.

          - construcția trotuarului str.Mihail Sadoveanu (segmentul str.Ginta Latină – str.Mihail Sadoveanu nr.4/1).

          - evacuarea crengilor din str.Meșterul Manole.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!