Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 23.03.2020

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana , Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale din sector continuă lucrările de salubrizare. Astăzi, 23.03.2020, s-au efectuat:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu două autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din sector din bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Mihail Sadoveanu, str. Petru Zadnipru

și str. Igor Vieru.

- reprofilarea drumului cu asfalt rece din str. Industrială nr.11 (cimitirul);

- salubrizarea și evacuarea deșeurilor de pe spațiile publice aferente străzilor Vadul lui Vodă și Colonița;

- salubrizarea manuală din str. Otovasca;

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân, str. Mihail Sadoveanu, str. Uzinelor și Pădure-parc „Râșcani”.

- amenajarea trotuarului din str.Mihail Sadoveanu.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!