Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 21.01.2020

         Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 continuă efectuarea salubrizării pe următoarele străzi:

          -  str.Mihail Sadoveanu nr.4/1, salubrizarea și evacuarea frunzișului;

          - str.Nicolae Sulac nr.4, salubrizarea gunoiului menajer.

          - Parcul-Pădure „Râșcani”, încărcarea crengilor, defrișarea suprafețelor împădurite, salubrizarea terenului.

         Deasemenea zilnic se salubrizează stațiile de așteptare a transportului urban (86 la număr), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer.