Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 20.12.2019

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale din sector, Î.M. „Asociația de Gospodărire a spațiilor verzi” și Asociației de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare și evacuare a frunzișului de pe terenurile municipale din str.Vadul lui Vodă nr.76, Maria Dragan nr.2, nr.8/1, str.Meșterul Manole și Aleea Școlarului. De asemenea muncitorii efectuează lucrări de lichidare a gunoiești neautorizate din str.Vadul lui Vodă colț cu str.Colonița. Instituțiile publice – Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță” și Colegiul de Colegiul de Microelectronică șI Tehnică de Calcul au salubrizat și evacuat frunzișul acumulat în perimetrul terenului adiacent instituției.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!