Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 20.03.2020

       La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana , Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale din sector continuă lucrările de salubrizare. Astăzi, 20.03.2020, s-au efectuat:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu două autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din sector din bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Mihail Sadoveanu, str. Petru Zadnipru,

str. Igor Vieru, și str. Prof. Ion Dumeniuc.

- lichidarea gunoiești din str.Plugarilor, nr. 11;

- salubrizarea și evacuarea deșeurilor de pe spațiile publice aferente străzilor Vadul lui Vodă și Colonița;

- curățatul trandafirilor și formarea farfuriei la arbori din str. Meșterul Manole;

- salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân, str. Mihail Sadoveanu, str. Bucovina și Pădure-parc „Râșcani”.

- amenajarea trotuarului din str.Mihail Sadoveanu.

       Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!