Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 18.06.2020

Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, continuă lucrările de întreținere a spațiilor verzi și activitatea de salubrizare intensivă a arterelor rutiere și zonelor intracartier.

Astăzi, 18 iunie 2020,  s-au efectuat următoarele lucrări:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- dezinfectare la blocurile locative – Podul Înalt, Budăi;

- cosire mecanizată – terenuri publice din străzile Uzinelor, Vadul-lui-Vodă (prelungirea);

- lucrări de salubrizare și defrișare terenul public – str. Nicolae Milescu-Spătarul nr.9-9/1;

- salubrizarea manuală a str.Meșterul Manole;

- amenajarea în pietriș, montarea bordurilor mici, capacelor – aleea bd. Mircea cel Bătrân;

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- cositul mecanizat și manual în Pădurea-parc „Râșcani”,  str. Nicolae Milescu-Spatarul;

- tăierea ramurilor cu emondorul pe străzile Nicolae Milescu-Spatarul și Maria Drăgan;

- încărcarea și transportarea resturilor vegetale din bd. Mircea cel Batrân,  Pădurea-parc „Râșcani”;

- salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Batrân, străzile Alecu Russo, Vadul-lui-Vodă;

- greblarea gazoanelor din străzile Vadul-lui-Vodă, Meșterul Manole;

- prelucrarea manuală a spațiilor cu flori de pe bd. Mircea cel Batrân.

Pe parcursul zilei  s-a intervenit cu 2  autospeciale  ”HACO” pe trotuarele străzilor Alecu Russo (parțial), Prof. Ion Dumeniuc, Petru Zadnipru, Mihail Sadoveanu, bd. Mircea cel Bătrân.