Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 17.02.2020

         Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

          - salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

          - salubrizarea parcărilor publice din bd.Mircea cel Bătrân, str.Alecu Russo, str.Miihail Sadoveanu, str.Igor Vieru, str.Petru Zadnipru, str. Prof. Ion Dumeniuc, str.Nicolae Milescu Spătarul, str.Ginta Latină;

          - evacuarea frunzișului de pe terenul public str.Nicolae Milescu Spătarul nr.9/1-9/3, str.Vodul lui Vodă nr.2-60;

          - continuă formarea coroanei arborilor din str.Meșterul Manole;

          - tăierea ramurilor cu emondorul str.Uzinelor.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!