Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 13.05.2020

La indicațiile Primarului General al Muicipiului Chișinău, Ion Ceban, echipele serviciilor municipale din sector, continuă lucrările de salubrizare. Astăzi, 13.05.2020, s-au efectuat lucrări de:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu două autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din str.Alecu Russo (partial), bd. Mircea cel Bătrân, str. Petru Zadnipru și str. Mihail Sadoveanu;

- continuă salubrizarea și tăierea ierbii pe trotuarele tehnice din str. Meșterul Manole (partea pară);

- continuă cosirea terenurilor municipale din str. Otovasca;

- continuă salubrizarea manuală din str. Nicolae Milescu Spătarul;

- continuă salubrizarea și tăierea ierbii pe trotuarele tehnice din str. Meșterul Manole;

- continuă salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân, str. Nicolae Milescu Spătarul și Pădurea-parc „Râșcani”;

- continuă cosirea mecanizată din bd. Mircea cel Bătrân și str. Meșterul Manole;

- combaterea ambroziei din Pădurea-parc „Râșcani” ;

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- evacuarea crengilor din str. Nicolae Milescu Spătarul nr.9/2;

- lucrări de instalare a bordurilor din str. Bucovina și bd. Mircea cel Bătrân;

- continuă defrișarea suprafețelor împădurite din Pădurea-parc „Râșcani”;

- dezinfectare a scărilor de bloc și mobilierului urban din sector.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!