Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 11.05.2020

      În sectorul Ciocana, astăzi, 11.05.2020 echipele serviciilor municipale continue efectuarea lucrărilor de salubrizare și dezinfectare:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- salubrizarea și tăierea ierbii pe trotuarele tehnice din str. Meșterul Manole (partea pară);

- cosirea terenurilor municipale din str. Podul Înalt și str. Otovasca (partea pară);

- salubrizarea manuală din str. Bucovina și str. Nicolae Milescu Spătarul;

- compactarea solului, asfaltului frezat din str. Industrială (segmental din str. Transnistria nr.2 și str. Industrială nr.11, cimitirul);

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- continuă salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân, str. Mihail Sadoveanu, str. Alecu Russo,  str. Nicolae Milescu Spătarul și str. Vadul lui Vodă;

- continuă defrișarea suprafețelor împădurite din Pădurea-parc „Râșcani”;

- continuă cosirea mecanizată din str. Meșterul Manole și str.Nicolae Milescu Spătarul;

- lichidarea gunoistei și evacuarea crengilor din str.Otovasca nr.27;

- dezinfectare a scărilor de bloc și mobilierului urban din sector.

   Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!