Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 11.03.2020

Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, astăzi, 11.03.2020, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (68), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu două autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din sector din str. Vadul lui Vodă, str.Alecu Russo, str.Meșterul Manole și str.Ciocana;

- evacuarea crengilor din str.Nicolae Milescu Spătarul;

- salubrizarea terenului municipal din str.Grigorescu;

- salubrizarea platourilor de acumulare a gunoiului menajer din str. Ișnovăț nr.2,13 și str.Otovasca nr.21;

- salubrizarea terenurilor  de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân, str. Transnistria și str. Meșterul Manole.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!