Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 10.06.2020

La indicațiile Primarului General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale din sector, continuă lucrările de salubrizare. Astăzi, 10.06.2020, în sectorul Ciocana,  s-au efectuat următoarele lucrări de:

- salubrizare a stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- cosirea şi salubrizarea terenurilor municipal din bd. Mircea cel Bătrân nr.42-48 (staţia terminus), bd.Mircea cel Bătrân nr.16 (stadionul steaua Ciocanei);

- salubrizarea parcărilor publice din bd. Mircea cel Bătrân, str. Igor Vieru, str. Petru Zadnipru;

- dezinfectarea şi salubrizarea platourilor de acumulare a gunoiului menajer;

- amenajarea în pietriş a aleei Mircea cel Bătrân;

- lichidarea situaţiilor de avariere din str. Vadul lui Vodă, str. Mihail Sadoveanu, str. Petru Zadnipru şi str. Igor Vieru;

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- combaterea ambroziei din str. Transnistria;

- cosit mecanizat din str. Meşterul Manole, str. Vadul lui Vodă, cerc Tudor Vladimirescu cu str. Uzinelor;

- plantarea florilor din bd. Mircea cel Bătrân;

- fîşii riverane din Pădurea-parc „Râșcani” şi str. Varniţa;

Serviciile descentralizate din sector, au decis ca lucrările de salubrizare pe arterile principale din bd. Mircea cel Bătrân şi str. Alecu Russo să fie demarate începînd cu orele 5 30 - 700 şi finisate între orele 1900 - 2100 .

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!