Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 10.02.2020

        Astăzi, 10.02.2020, serviciile municipale din sector, Asociației de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218, Î.M. „Asociația de Gospodărire a spațiilor verzi” și  ÎM Regia „Exdrupo” Ciocana efectuează lucrări de salubrizare a trotuarelor din str.Voluntarilor, salubrizarea acostamentului și gazonului din str.Nicolae Milescu Spătarul, curățarea arborilor din str.Alecu Russo și lichidarea microgunoiștei din curtea blocurilor bd.Mircea cel Bătrân nr.20/2-20/6. De asemenea în sector se efectuează și alte lucrări de salubrizare conform planului stabilit.