Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 09.06.2020

La indicațiile Primarului General al Municipiului Chișinău, Ion Ceban și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale din sector, continuă lucrările de salubrizare. Astăzi, 09.06.2020, în sectorul Ciocana s-au efectuat următoarele lucrări de:

- salubrizare a stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- dezinfectarea şi salubrizarea platourilor de acumulare a gunoiului menajer;

- cosirea şi salubrizarea terenurilor municipale din str. Alecu Russo nr.59 şi bd. Mircea cel Bătrân nr.16 (stadionul steaua Ciocanei);

- lichidarea situației de avarie din bd. Mircea cel Bătrân, str. Mihail Sadoveanu, str. Alecu Russo şi traseul (Tohatin-Budeşti);

- ridicarea fântânilor la cota grilajelor din str. Meşterul Manole;

- cosit mecanizat din bd. Mircea cel Bătrân şi str. Meşterul Manole;

- plantarea florilor din bd. Mircea cel Bătrân;

- fâșii riverane din Pădurea-parc „Râșcani” şi str. Varniţa;

- salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân, str. Mihail Sadoveanu, str. Uzinelor, str. Meşterul Manole şi Pădurea-parc „Râșcani”.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!