Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 09.03.2020

Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, astăzi, 09.03.2020, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu două autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din sector din bd.Mircea cel Bătrân, str.Alecu Russo, str.Mihail Sadoveanu, str.Igor Vieru și str.Petru Zadnipru;

- evacuarea crengilor din str. Nicolae Milescu Spătarul;

- evacuarea nisipului de la stațiile de așteptare a transportului public din Meșterul Manole, str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă;

- salubrizarea parcărilor publice din bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Mihail Sadoveanu, str. Igor Vieru și str. Petru Zadnipru;

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!