Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 08.05.2020

La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana , Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale din sector, continuă lucrările de salubrizare. Astăzi, 08.05.2020, continuă efectuarea lucrărilor de:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- cosirea parcărilor publice din bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Petru Zadnipru, str. Mihail Sadoveanu, str. Nicolae Milescu Spătarul, str. Ginta Latină și str. Profesor Ion Dumeniuc;

-  salubrizarea și tăierea ierbii pe trotuarele pietonale din  str. Meșterul Manole;

-  salubrizarea manuală din str. Bucovina;

- pregătirea fundației din str. Bucovina;

- profilarea asfaltului frezat din str. Industrială;

- montarea indicatoarelor rutiere din str. Uzinelor și str. Voluntarilor;

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- continuă salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân și str. Mihail Sadoveanu;

- lichidarea gunoistei din str.Otovasca nr.27;

- continuă defrișarea suprafețelor împădurite din Pădurea-parc „Râșcani”;

- continuă cosirea mecanizată din str. Vadul lui Vodă și str.Nicolae Milescu Spătarul;

- tăierea și formarea arbuștilor și înlăturarea lăstarilor de la arbori din bd. Mircea cel Bătrân.

- formarea gardului viu din bd. Mircea cel Bătrân nr.4-6.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!