Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 06.03.2020

       Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, astăzi, 06.03.2020, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu 2 autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din sector str.Alecu Russo, str.Ginta Latină, str.Vadul lui Vodă, str.Meșterul Manole, str.Ciocana;

- salubrizarea terenurilor publice din str.Uzinelor nr.138, str.Otovasca nr.21, aleea școlarului (seg.str.Ginta Latină – str.Igor Vieru, bd.Mircea cel Bătrân nr.5/2 – str.Igor Vieru);

- salubrizarea manuală și evacuarea namolului din str.Bucovina;

- salubrizarea terenurilor de gunoi din bd.Mircea cel Bătrân, str.Mihail Sadoveanu, str. Vadul lui Vodă, Parc-pădure „Râşcani”,

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!