Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 06.02.2020

         Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, continuă efectuarea salubrizării pe următoarele străzi:

          - bd.Mircea cel Bătrân nr.16, continuă salubrizarea scuarului DETS;

          - str.Maria Dragan, evacuarea gunoiului de la platouri;

          - str.Varnița, defrișarea suprafețelor împădurite și tăierea ramurilor cu emondorul;

          - parc-pădure „Râșcani”, salubrizarea fâșiei riverane.

          - scuarul din str.Ginta Latină, greblat și încarcatul crengilor.

          - verificarea și la caz curățirea reșourilor canalizării pluviale din sector.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!