Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 04.03.2020

        Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, astăzi, 04.03.2020, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

     -  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuarea gunoiului menajer din coşurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

     - s-a intervenit cu 2 autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din sector;

      - evacuarea frunzişului  din str. Voluntarilor nr. 1;

      - salubrizarea parcărilor publice din str. Ginta Latină, str. Maria Drăgan, str. Petru Zadnipru;

      - salubrizarea terenului public din str. Grigorescu, str. Podul Înalt;

       - salubrizarea manuală și evacuarea nămolului din str. Podul Înalt, str. Otovasca;

       - transportarea solului de pe acostamentul din str.Studențiilor (segmental str. Nicolae Dimo și str. Mihail Sadoveanu);

       - salubrizarea terenurilor de gunoi din bd. Mircea cel Bătrân, str. Podul Înalt, str. Mihail Sadoveanu, parc-pădure Rîşcani, cercul cu sens giratoriu, str. Uzinelor şi str. Tudor Vladimirescu.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!