Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 03.03.2020

        Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, astăzi, 03.03.2020, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (68), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din str. Vadul lui Vodă, str. Meșterul Manole, str. Ciocana, str. Alecu Russo și str. Ginta Latină;

- evacuarea crengilor din str. Nicolae Milescu Spătarul și str. Maria Drăgan;

- salubrizarea parcărilor publice din bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo, str. Mihail Sadoveanu, str. Igor Vieru și str. Petru Zadnipru;

- salubrizarea manuală și evacuarea nămolului din bd. Mircea cel Bătrân;

- salubrizarea mecanizată a străzilor principale;

- transportarea solului de pe acostamentul din str.Studențiilor (segmental str. Nicolae Dimo și str. Mihail Sadoveanu);

- tăierea ramurilor cu emondorul și curățarea arbuștilor din bd. Mircea cel Bătrân, str. Voluntarilor și str. Meșterul Manole.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!