Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 03.02.2020

         Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, continuă efectuarea salubrizării pe următoarele străzi:

          - evacuarea gunoiului solid (mobilier uzat) – la platourile din str.Maria Drăgan, str.Ginta Latină;

          - salubrizarea terenurilor publice din str.Otovasca, aleia școlară, bd.Mircea cel Bătrân, str.Mihail Sadoveanu, str.Meșterul Manole, str.Maria Drăgan, str.Uzinelor, str.Voluntarilor, parc-pădure „Râșcani”;

          - salubrizarea manuală bd.Mircea cel Bătrân, str.Uzinelor;

          - greblarea și încărcarea frunzelor din str.Maria Drăgan și scuarul str.Ginta Latină.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!