Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din data de 02.03.2020

        Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate, respectiv Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218 și ÎM Regia „Exdrupo”, astăzi, 02.03.2020, continuă efectuarea lucrărilor de salubrizare:

-  salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), trecerile de pietoni, treptele de acces,  platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- s-a intervenit cu autospecialele ,,HACO” pe trotuarele din bd. Mircea cel Bătrân,

str. Mihail Sadoveanu, str. Alecu Russo, str. Igor Vieru și str. Petru Zadnipru.

- evacuarea crengilor din str. Nicolae Milescu Spătarul;

- salubrizarea terenurilor publice din bd. Mircea cel Bătrân nr.27/1;

- salubrizarea și evacuarea gunoiului de construcții și vegetației din str. Maria Drăgan nr.22 și nr.28 și str. Podul Înalt nr.10 și nr.22;

- salubrizarea acostamentului de pe traseul Chișinău-Budești;

- transportarea solului de pe acostamentul din str.Studențiilor (segmental str. Nicolae Dimo și str. Mihail Sadoveanu);

- tăierea ramurilor cu emondorul și defrișarea suprafețelor împădurite din Parcul-pădure „Râșcani”.

Împreună facem și păstrăm sectorul Ciocana și orașul Chișinău curat!