Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din 24 - 28 mai

    Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, zilnic efectuează lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, a terenurilor municipale, cât și activități de salubrizare intensivă a arterelor rutiere și zonelor intracartier.

    Astfel, în zilele 24 – 28 mai au fost îndeplinite lucrări de:

- salubrizare a parcărilor din străzile Prof. Ion Dumeniuc, Igor Vieru, Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân;

- salubrizare și evacuare a gunoiului de la platourile de acumulare a deșeurilor de pe străzile Vadul lui Vodă, Maria Drăgan, Podul Înalt, Ișnovăț;

- cosit al vegetației din străzile Otovasca, Vadul lui Vodă,  bd. Mircea cel Bătrân;

- evacuare a vegetației din scuaruri, parcuri și străzi.

      Pe parcursul zilelor s-a intervenit cu două autospeciale „HACO” pe trotuarele din sector.

   Continuă lucrările de amenajare a aleei bd. Mircea cel Bătrân, au fost reparate băncile din preajma Arborelui solar și scena. De asemenea, Regia „Exdrupo” a evacuat asfaltul uzat, compactat fundația și a amenajat pietrișul, a efectuat lucrări de reabilitare a gurilor de captare a apelor pluviale de pe bulevard.