Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din 23.02.2021

    Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, continuă lucrările de întreținere a spațiilor verzi, cât și activitatea de salubrizare intensivă a arterelor rutiere și zonelor intracartier.

    Astăzi, 23 februarie 2021, s-au efectuat lucrări de:

- salubrizare a stațiilor de așteptare a pasagerilor (86), evacuare a gunoiului menajer din coșurile de gunoi, platourile de acumulare a gunoiului menajer (25);

- salubrizare mecanizată a străzilor principale, parcărilor și terenurilor publice din străzile P. Zadnipru, Alecu Russo 57, 55/1-55/5;

- salubrizarea str. Uzinelor;

- tăiere crengilor cu emondorul, defrișarea arborilor doborâți și evacuarea crengilor de pe suprafețelor împădurite din Pădurea-parc „Râșcani”, str. Varnița;

- degajarea terenurilor de gunoi din scuaruri, Pădurea-parc „Râșcani”, fâșiile riverane;

- lichidarea situațiilor de avariere din străzile Maria Drăgan, Mesterul Manole.

    Pe parcursul zilei s-a intervenit cu o autospecială „HACO” pe trotuarele din străzile Alecu Russo, P. Zadnipru, M. Sadoveanu, bd. Mircea cel Bătrân.