Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din 11.09.2020

Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, activități de salubrizare a arterelor rutiere și zonelor intercartier.

Astăzi, 11 septembrie 2020, s-au efectuat lucrări de:

- salubrizare a stațiilor de așteptare a transportului urban de pasageri (86), trecerilor de pietoni, treptelor de acces, platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25);

 - salubrizare a parcărilor publice, trotuarelor din străzile Prof. Ion Dumeniuc, Igor Vieru, Mihail Sadoveanu;

- salubrizare a bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădure-parc „Râșcani”;

- evacuare deșeuri menajere de pe bd. Mircea cel Bătrân, din scuaruri, Pădure-parc „Râșcani”;

- cosire manuală și mecanizată pe străzile Prof. Ion Dumeniuc, Pădure-parc „Râșcani”;

- tăiere a crengilor cu emondorul pe str. Varnița;

- defrișarea suprafețelor împădurite în fâșiile riverane ale Pădurii-parc „Râșcani”, str. Varnița;

- evacuare a crengilor și vegetației de pe str. Meșterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân;

- irigare flori, arbori și arbuști pe bd. Mircea cel Bătrân, străzile Alecu Russo, Vadul lui Vodă, Ginta Latină.

Pe parcursul zilei s-a intervenit cu două autospeciale „HACO”' pe trotuarele publice din sector – Alecu Russo (parțial), Vadul lui Vodă, Maria Drăgan, Ciocana, Meșterul Manole (parțial), Voluntarilor (parțial). 

Continuă lucrările de reconstrucție pe aleea bd. Mircea cel Bătrân, renovare a pasajului subteran din str. Alecu Russo 59/4.

Doar împreună putem avea sector curat și oraș la standarde europene!