Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din 11.02.2021

    Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, activități de salubrizare a zonelor intercartier și arterelor rutiere.

    Astăzi, 11 februarie 2021, s-au efectuat lucrări de:

- salubrizare a stațiilor de așteptare a transportului urban de pasageri (86), trecerilor de pietoni, treptelor de acces, platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25);

 - salubrizare a terenurilor str. Ginta Latină 1/2 (dupa evacuarea garajelor); bd.Mircea cel Bătrîn 9-9/1; 14-16/1;

- lucrări de lichidare a situațiilor de avariere, traseul Chișinău-Budești, str. N. Milescu Spatarul.

- degajarea terenurilor de gunoi toate străzile sectorului, scuaruri Pădure-parc Râșcani;

- tăierea manuală a coroanei la arbuști de pe str. Meșterul Manole;

- defrișarea suprafetelor împădurite în Pădurea-parc Râșcani;

- evacuarea crengilor din Pădurea-parc Râșcani, str. Meșterul Manole, Pădurea-parc „N. Milescu Spataru”;

- tăiere crengilor cu emondorul în Pădurea-parc Râșcani;

- curățirea coșurilor de gunoi de pe bd. Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădurea-parc Râșcani, fâsiile riverane;

    Autospeciale „HACO” vor interveni pe trotuarele sectorului după ora 22.00.