Salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din 09.09.2020

Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, desfășoară lucrări de întreținere a spațiilor verzi, activități de salubrizare a arterelor rutiere și zonelor intercartier.

Astăzi, 09 septembrie 2020, s-au efectuat lucrări de:

- salubrizare a stațiilor de așteptare a transportului urban de pasageri (86), trecerilor de pietoni, treptelor de acces, platourilor de acumulare a deșeurilor menajere (25), trotuarelor și parcărilor publice;

- salubrizare a străzilor Colonița, Meșterul Manole, Vadul lui Vodă, Ginta Latină, Alecu Russo, Aleii Școlarului;

- evacuare deșeuri menajere și vegetație de pe bd. Mircea cel Bătrân, din scuaruri, Pădurea-parc „Râșcani”;

- cosire manuală și mecanizată pe străzile Igor Vieru, Petru Zadnipru, Varnița, scuaruri, Pădurea-parc „Râșcani”;

- tăierea crengilor cu emondorul pe str. Varnița;

- defrfișarea suprafețelor împădurite în fâșiile riverine ale Pădurii-parc „Râșcani”

și evacuarea crengilor de pe străzile Alcedar, Colonița;

- irigare flori, arbori și arbuști pe bd. Mircea cel Bătrân, străzile Alecu Russo, Ginta Latină, Vadul lui Vodă.

Zilnic, de pe ambele maluri ale râulețului Țiganca se evacuează deșeuri menajere, crengi, vegetație.

Pe parcursul zilei s-a intervenit cu o autospecială „HACO”' pe trotuarele publice din sector – bd. Mircea cel Bătrân, străzile Alecu Russo, Ginta Latină, Petru Zadnipru, Igor Vieru. 

Continuă lucrările de reconstrucție pe aleea bd. Mircea cel Bătrân, renovare a pasajului subteran din str. Alecu Russo 59/4, amenajare a terenului public adiacent bd. Mircea cel Bătrân 9.

Doar împreună putem avea sector curat și oraș la standarde europene!