Salubrizarea platoului

Serviciile municipale specializate din sector, APLP 54/218, au salubrizat platoul de acumulare din str.Ișnovăț nr.2 și au curățit terenul de gunoiul manager acumulat.

Pretura sectorului Ciocana, ATENȚIONEAZĂ locuitorii sectorului să depoziteze gunoiul în containerele existente din platouri și să nu arunce deșeurile pe teritoriul platourilor sau adiacentul acestora.