Salubrizarea platoului de acumulare a gunoiului menajer

La indicațiile Pretorului sectorului Ciocana , Sinilga Școlnic, echipele serviciilor municipale specializate au lichidat microgunoiștile formate la platourile de acumulare de pe str.Ișnovăț nr.2 și str.Uzinelor nr.146.

 ATENȚIONĂM locuitorii sectorului, proprietarii imobilelor, agenții economici la salubrizarea și menținerea teritoriilor adiacente într-o stare sanitară adecvată.