Salubrizarea cotidiană a sectorului

  Zilnic, pe întreg teritoriul sectorului Ciocana se execută lucrări de salubrizare. Suprafețele pe care se desfășoară aceste activități sunt trotuarele, aleile, carosabilul, scuarurile de zone verzi etc., ce aparțin domeniului public al municipiului Chișinău.

  Angajații Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana, cei de la Întreprinderea municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, cât și muncitorii de la APLP 54/218, cu primii zori ai zilei, sunt încadrați în lucrări de măturat manual sau mecanic, curățare a arborilor și evacuare a deșeurilor vegetale, degajare a coșurilor de gunoi, colectare și transportare a deșeurilor rezultate din aceste activități.

  Curățenia ne reprezintă pe toți!